Informatie over het koor

Ontstaan van Les chanteurs gregoriens:

Medio 2005 hadden enkele gekwalificeerde Gregoriaans-zangers overleg met elkaar en vonden dat het Gregoriaans een extra benadering nodig had.

Gregoriaans op een hoger niveau uitvoeren, dat was de gedachtegang.

Men trommelde enkele liefhebbers op, de meeste waren lid van het St. Petrus koor.

De regionale pers werd ingeschakeld en de reactie hierop was geweldig.

Uiteindelijk is er een groep van 18 mensen ontstaan die ergens, meestal regionaal, een Gregoriaanse eucharistieviering verzorgt.

Het koor vraagt een kerk met een goede akoestiek en verder moet er een uitstekend pijporgel aanwezig zijn.

Aanvankelijk werd er gezongen op de volgende lokaties:

Retraitehuis Uden,  Franciscanessen Veghel, Birgitinessen Uden.

Later is daar de St. Petruskerk bijgekomen, waar men steeds op de 5e zondag van de maand zingt.

De vieringen in de St. Petruskerk hebben steeds een apart karakter omdat de aanwezige celebrant de mogelijkheid heeft om alle aanheffingen in het latijn te zingen.

Regionaal probeert men steeds mooie en nieuwe lokaties te bezoeken.

Op speciaal verzoek verzorgt het koor ook rouw- en trouwplechtigheden.

De staf zorgt er steeds voor dat er van de eucharistievieringen die men verzorgt, steeds vooraankondigingen komen in de regionale pers.  

terug naar beginpagina

 

De staf:

De staf van het koor wordt gevormd door:

 Bert de Win,  dirigent                                                       Jan de Laat,  organist 

                 

Foto's: Arnold Zegers

Bert de Win:

Hij was jarenlang hoofd van een basisschool en daarnaast studeerde hij kerkmuziek aan het Brabants Conservatorium.

Hij dirigeerde diverse Brabantse koren.

Zijn grote 'liefde' ligt echter bij het Gregoriaans en met name de uitvoeringspraktijk hiervan heeft zijn enorm grote belangstelling.

Jan de Laat:

Was jarenlang muziekleraar en lid van het managementteam van het Udens College.

Hij studeerde schoolmuziek, orgel en Hafadirectie aan het Brabants Conservatorium.

Hij is organist van de St. Petruskerk en bespeelt daar het Nöhren hoofdorgel en het Verschueren koororgel.

Het creatief begeleiden van het Gregoriaans is een van zijn vaardigheden.

Samen met Bert de Win heeft hij de artistieke leiding van Les chanteurs gregoriens.

 

Wilt U nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met de staf van het koor:

Bert de Win

Aalstweg 22

5401 RZ Uden

0413 – 263936

Jan de Laat                               OF U KUNT ONS MAILEN: 

Paus Joanneslaan 11

5401 AH Uden

0413 – 264037

Bankrelatie: SNS-Bank, Uden,  IBAN:  NL17SNSB0943560950    t.n.v. Les chanteurs gregoriens.

terug naar beginpagina